1ST NEPAL

The Best Video Entertainment/News/Movie/Song/Quiz/Job

७ बर्षे छोरीले “आमा पिसाब गर्ने ठाउँ दुख्यो”भनेपछि ! आमाले काम गर्ने घरमै छोरीको पटक पटक..

Sharing is caring! साथीलाई पनि Share गरौ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *