१५ बर्समा अन्तर जातीय बिबाह,२४ वर्षमा ४ बच्चाकी आमा,समाज र घरपरिवार बाट तिरस्कार

0
60


Host:-Himesh Neaupane
Guest:- Shital
Camera/Edit:Megha Kc/Himesh Neaupane
Post Production:- Times Khabar Nepal

👇Type Comment Below👇